Pause Play/Resume

Fakta som gör det lättare att välja oss som din partner


> 44 000 ärenden

Sedan starten 2003 har vi hanterat mer är fyrtiofyratusen ärenden. Det visar systemets kvalitet och säkerhet, dvs. att det fungerar som det skall.

99,9% nöjda

Sedan 2008 systema- tisk uppföljning av klagomål. Resultat = <10 klagomål under 2008-2010. Nollvision är nog inte realistisk men målet är viktigt.

Jour 24/7

Mycket kostnads- effektivt jourupplägg som gynnar uppdragsgivaren. Hög servicegrad till rimlig kostnad.

Plug-n-play

Snabbast start-up på marknaden. Det tar oss bara 2 dagar att sätta upp ett nytt system där ni direkt får tillgång till backoffice med ärendehantering.

Alltid i toppform

Våra sköterskor orkar hålla engagemang och serviceförmåga på topp hela tiden. Vår bemanningsmodell innebär 2-3 dagar i veckan i Callcenter, övrig tid arbetar sköterskorna i annat vårdarbete.
Certico AB | Mässans Gata 18 | Box 5243 | 402 24 Göteborg | Telefon 0705-69 02 75 | info@certico.se