Kostnadseffektiv och serviceinriktad vårdplanering.

Våra sjuksköterskor är välutbildade och legitimerade med lång erfarenhet från vården.

Kontakta ossGå till Healthylane

Årsstämma

Aktieägarna i Certico AB kallas till årsstämma den 27 maj, 2020 kl. 16.00 på Certico AB, Sofierogatan 3D, i Göteborg.

Med anledning av covid 19 kan aktieägare välja att antingen skicka in en fullmakt till bolaget eller att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Formulär för fullmakt

Formulär för poströstning